.
  Bij ons is de klant keizer!

Mama Afrika

Sinds kort hangt bij Sauna Keizer kunst uit de winkel van Mama Afrika. De opbrengst van de kunst, de artikelen (te koop bij de receptie) komt volledig ten goede aan de stichting. De winkel Mama Afrika hoort bij de Stichting Bouwstenen voor Gambia en beoogt een kleinschalige bijdrage te leveren aan de sociaal-economische ontwikkeling van Gambia door:

·        De opleiding van Gambiaanse jongeren te sponsoren.

·        Scholen te helpen de lesomstandigheden te verbeteren: verbetering huisvesting, inrichting van lokalen, lesmateriaal e.d.

·        Gambianen te helpen bij het opzetten van een eigen bedrijf of het verwerven van betaald werk.

·        Leefomstandigheden van families verbeteren.

De werkwijze kenmerkt zich door kleinschaligheid, directe hulp, in Nederland uitsluitend met vrijwilligers (geen overhead) en gecontroleerde, stapsgewijze besteding van middelen. Liever ter plaatse know how benutten, mensen aan het werk zetten en dingen laten maken. De projecten voeren ze uit met geld uit:

  • Giften van individuen en sponsoring van bedrijven.
  • De verkoop van kunst en artikelen.
  • De opbrengst van acties van bedrijven, verenigingen en individuen.   

Steentje bijdragen? Graag!

Rekening 25.46.76.588  t.n.v. Stichting Bouwstenen voor Gambia

Hieronder een willekeurige selectie van werken die bij ons hangen. Kom gerust eens kijken net als naar de kleine leren slippertjes, handdoeken en uit hout gesneden beelden en gebruiksvoorwerpen!